Home

KTS Beheer b.v. is gespecialiseerd in het beheren en exploiteren van onroerend goed.

Het vastgoedmanagement heeft zich ontwikkeld van een dienstverlenende beheerder tot een zakelijke partner voor beleggers.

De toegenomen welvaart, de daaruit voortvloeiende toegenomen behoefte aan kwaliteit en de complexiteit van de huurmarkt maken dat beleggers en gebruikers van huurobjecten hoge eisen stellen aan dit vakspecialisme.

De diensten van KTS Beheer b.v. beperken zich niet alleen tot de bestaande bouw. Ook nieuwbouw-projecten worden van het eerste stadium af kritisch begeleid. Van de aankoop van de grond tot de ontwikkeling van de projecten en uiteindelijk de verkoop van de woningen c.q. appartementen.

KTS Beheer b.v. is verder actief in de oprichting en het beheer van Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging wordt opgericht bij het opsplitsen van eigendom van onroerend goed in afzonderlijke eenheden o.a. bij appartementen. KTS Beheer b.v. behartigt hierbij de belangen van bewoners op technisch, financieel en administratief gebied.

KTS Beheer b.v. voor alle financiŽle- projectmatige en bouwkundige diensten in de onroerend goedsector.

KTS Beheer b.v.

Een deskundige kijk op onroerend goed.